Svi ponekada imamo i lepe i ružne emocije. Kada smo srećni često taj osećaj delimo sa najbližim osobama. A kada smo tužni, uplašeni, depresivni, besni, povlačimo se u sebe i taj osećaj ne delimo ni sa kim. Potreban nam je savet ili mišljenje nekoga ko je stručan da nam pomogne ali se ne usuđujemo ikoga da pitamo. Razlog znamo samo mi. Od danas na našem sajtu imate mogućnost da uz najveću diskreciju - uz šifru, postavite pitanje stručnjaku psihologu- psihoterapeutu i da pročitate odgovor. Koristeći šifru zadržavate potpuno pravo na diskreciju a stručan odgovor dobijete na našem sajtu u roku od 48h.Ukupno: 162
Juče: 95

Danas: 67


 

Geštalt life coaching ( GLC )

Šta je "coaching"?

Coaching je proces u kojem partnerski odnos izmedju klijenta i coacha uz korišdenje specifičnih coaching tehnika, dovodi do otkrivanja i oslobadjanja lične mudrosti i snage klijenta i povedanja njegovih kompetencija za dostizanja ciljeva i vrhunskih postignuća. To je proces efikasnog učenja koji dovodi do ličnog razvoja, uspešnosti u raznim segmentima življenja i zadovoljstva klijenta sopstvenim životom. Promena koja se dešava tokom tog procesa odnosi se na promenu u ličnim stavovima, načinu mišljenja, doživljavanju i ponašanju klijenta kao i njegovoj sposobnosti da koristi tehnike i znanja stečena tokom coaching procesa za svoj dalji rast i razvoj. Uloga coacha je da pomogne klijentu da prepozna svoje ciljeve, da ih jasno definiše i fokusira u sebi one snage na koje treba da se osloni kako bi ih dosegao. S druge strane njegova uloga je i u tome da pomogne klijentu da prepozna koje su prepreke unutar njega aktivne na sabotiranju ovih ciljeva i koje obrasci mišljenja i doživljavanja ga mogu voditi neuspehu. Na taj način coach pomaže klijentu da bude fokusiran na načine na koje može efikasno da organizuje svoje snage i potencijale kako bi napravio realne i željene promene u svom životu.


Coaching nije davanje saveta. Coaching je pokretanje i vodjenje klijenta ka pronalaženju najefikasnijih načina dostizanja ciljeva i donošenju sopstvenih odluka kroz ostvarivanje kontakta sa svojom unutršnjom mudrošču.

Coaching podrazumeva poverenje u ljudske sposobnosti. Ovo poverenje u ljudsku snagu i mudrost daje ozbiljnu podršku klijentovom nastojanju da raste i razvije svoje kompetencije i odgovorno izgradi život kojim de biti zadovoljan i u kojem će u potpunosti uživati.

******************************************************************************************************

Geštalt life coaching ( GLC ) je priznat i delotvoran metod profesionalne psihološke podrške i pomoći. Orijentacija je dolaženje do rešenja i postizanje ciljeva u željenim oblastima života. Namenjen je svima, u situaciji kada ne uspevaju sami i kada je pomoć dobrodošla.

U životu svakodnevno postavljamo ciljeve, tražimo rešenja, donosimo odluke. Nismo uvek zadovoljni svojim načinima i šta onda, kako dalje? Zaglavljujemo se i ne znamo kako da se pokrenemo. Ljudi trpe u narušenim odnosima sa sobom, u porodici, vezama, na poslu, pogrešnim navikama, lošoj organizaciji obaveza,... Osećanja nemoći, straha, nesigurnosti, besa, besmisla, kada traju, umanjuju kvalitet života i čine ga teškim za življenje, a ne mora tako biti.

Bez obzira na sva ograničenja, ljudi bi češće tražili profesionalnu pomoć kada bi znali gde, šta, koji su uslovi. Zato je moj prvi cilj da predstavim i približim GLC. Najbolji način je lično iskustvo. Da bi se ljudi lakše odlučili da ga steknu, nudim besplatnu online probu. Jedan susret nije sve, ali jeste dovoljan za utisak i dalje odlučivanje.

Susret putem skajpa se zakazuje telefonom.

Aleksandra Lazić - Beograd

064/88-68-467
063/82-26-337

Sva prava Zadržana Agencija 'Autentik'