Svi ponekada imamo i lepe i ružne emocije. Kada smo srećni često taj osećaj delimo sa najbližim osobama. A kada smo tužni, uplašeni, depresivni, besni, povlačimo se u sebe i taj osećaj ne delimo ni sa kim. Potreban nam je savet ili mišljenje nekoga ko je stručan da nam pomogne ali se ne usuđujemo ikoga da pitamo. Razlog znamo samo mi. Od danas na našem sajtu imate mogućnost da uz najveću diskreciju - uz šifru, postavite pitanje stručnjaku psihologu- psihoterapeutu i da pročitate odgovor. Koristeći šifru zadržavate potpuno pravo na diskreciju a stručan odgovor dobijete na našem sajtu u roku od 48h.



Ukupno: 158
Juče: 95

Danas: 63


 



PSIHOLOG RADMILA GRUJIČIĆ
psihopomoc2012@yahoo.com

Pratite nas na Facebook-u

Psiho centar Psihomedica
https://psiho-centar-psihomedica.business.site/


 

Vrednost


Da li je smrtna kazna ispravna ili pogrešna?Šta je sa stupanjem u predbračne seksualne odnose- je li to ispravno ili pogrešno?Ako osoba voli moć, da li je to ispravno ili pogrešno?Odgovori na ova pitanja počivaju na vrijednostima.Tako na primjer, jedni mogu dokazivati da je smrtna kazna ispravna, jer je primjerna za kriminalce radnje poput ubistva i izdaje,a drugi, pak, mogu jednakom žestinom dokazivati kako niti jedna vlada nema pravo nekome oduzeti život.
Vrijednosti predstavljaju temeljna uvjerenja da je "specifičan način ponašanja ili krajnje stanje postojanja lično ili društveno poželjniji od protivnog ili obrnutog načina ponašanja ili krajnjeg stanja postojanja"(Milton Rokeach,The Nature of Human Values, New York, 1973).One sadrže moralnu notu time što nose ideje pojedinca o tome šta je pravo, dobro ili poželjno.Sistemi vrijednosti predstavljaju odreživanje prioriteta pojedinačnim vrijednostima u odnosu na njihovu relativnu važnost.Drugim riječima, svi imamo skup vrijednosti koji čini sistem vrijednosti.Ovaj sistemse može identifikovati kroz relativnu važnost koju pridajemo vrijednostima, poput slobode, zadovoljstva, samopoštovanja, poštenja, poslušnosti, jednakosti i tome slično.Svi imamo vrijednosti i kao što ćete vidjeti, ono što smatramo važnim utiče na naše stavove i naše ponašanje.

Značenje vrijednosti
Vrijednosti su važne za proučavanje organizacijskog ponašanja zato što čine temelje za razumjevanje stavova, percepcija i motivacija.Pojedinci ulaze u organizaciju s unaprijed stvorenim pojmovima o tome šta "treba" i šta "ne treba" biti.Naravno, ovi pojmovi nisu oslobođeni vrijednosti.Zapravo, oni sadrže interpretacije ispravnog i pogrešnog, daju naslutiti da stanovita ponašanja ili rezultati imaju prednost pred drugima.To ima za posljedicu da vrijednosti zamagljuju objektivnost i racionalnost.

Vrijednosti uopšteno utiču na ponašanje.Pretpostavimo da se zaposlite u nekom preduzeću s gledištemda je dodjeljivanje plate na osnovi rezultata rada ispravno, a da je dodjeljivanje plate na osnovu godina radnog staža pogrešno ili lošije.Kako ćete reagovati ako uočite da preduzeće, kojem ste upravo pristupili, nagrađuje godine službe, a ne rezultat rada?Bi li vaše ponašanje bilo drugačije da su se vaše vrijednosti poklopile sa politikom određivanja plata u tom preduzeću?

Karakteristike vrijednosti
Vrijednosti pojedinca su relativno postojene i trajne.Vrijednosti kojih se danas držite po svoj prilici su veoma slične vrijednostima kojih ste se držali prošle godine i onima kojih ćete se držati u budućnosti.Karakteristike vrijednosti poput postojanosti i trajnosti mogu se objasniti načinom kako su izvorno naučene.Kao djeci su nam govorili šta je uvijek poželjno ili uvijek nepoželjno.Tu ne postoje siva područja.Rečeno vam je, npr. da valja biti pošten i odgovoran.Nikad vas nisu učili da budete samo malo pošteni ili samo malo odgovorni.Upravo to učenje vrijednosti kao apsulutnih, "crno ili bijelo", je ono, što više - manje osigurava njihovu postojanost i trajnost.Proces preispitivanja naših vrijednosti, može naravno, rezultirati promjenom.Možemo odlučiti da naša uvjerena iz mladosti nisu više prihvatljiva.Međutim, naše preispitivanje češće djeluje kao puko učvršćivanje onih vrijednosti kojih se držimo.

Hijerarhija vrijednosti
Pojedinci se mogu kategorisati prema njihovim vrijednostima.Na primjer moguće je identifikovati hijerarhiju od sedam nivoa koja opisuje lične vrijednosti i stilove života (Clare W. Graves,"Levels of Existence: An Open System of Values", Journal of Humanistic Psychology,1970.):

Nivo 1: reaktivni
Ovi pojedinci nisu svjesni sebe ili drugih kao ljudskih bića i reaguju na osnovne viziološke potrebe.Takve se osobe rijetko mogu naći u organizacijama.Ovo je veoma karakteristično za novorođene bebe.
Nivo 2: plemenski Ove pojedince karakteriše visoka ovisnost.Na njih jako utiče tradicija i moć kojom se služe osobe od autoriteta.
Nivo 3: Egocentrični Ove osobe vjeruju u surovi individualizam.Agresivne su i sebične.U prvom redu reaguju na moć.
Nivo 4: konformistički Ovi pojedinci imaju nizak prag tolerancije za različitost.Imaju teškoće u prihvaćanju ljudi čije su vrijednosti različite od njihovih te žele da drugi prihvate njihove vrijednosti.
Nivo 5: manipulativni Ovi pojedinci teže postizanju svojih ciljeva putem manipulacije ljudima i stvarima.Materijalisti su i aktivno teže višem statusu i priznanju.
Nivo 6: sociocentrični Ovi pojedinci smatraju važnijim da ih se voli i da se slažu s drugima nego da idu naprijed.Materijalizam im je odbojan kao i manipulacija i konformizam.
Nivo 7: egzistencijalni Ove osobe imaju visok prag tolerancije za različitost uopšteno i ljude sa različitim vrijednostima.otvoreno se protive nefleksibilnim sistemima, restrikrtivnim politikama, statusnim simbolima i proizvoljnoj upotrebi ovlaštenja.



 


Sva prava Zadržana Agencija 'Autentik'