Svi ponekada imamo i lepe i ružne emocije. Kada smo srećni često taj osećaj delimo sa najbližim osobama. A kada smo tužni, uplašeni, depresivni, besni, povlačimo se u sebe i taj osećaj ne delimo ni sa kim. Potreban nam je savet ili mišljenje nekoga ko je stručan da nam pomogne ali se ne usuđujemo ikoga da pitamo. Razlog znamo samo mi. Od danas na našem sajtu imate mogućnost da uz najveću diskreciju - uz šifru, postavite pitanje stručnjaku psihologu- psihoterapeutu i da pročitate odgovor. Koristeći šifru zadržavate potpuno pravo na diskreciju a stručan odgovor dobijete na našem sajtu u roku od 48h.Ukupno: 152
Juče: 95

Danas: 57


 

  

PSIHOLOG RADMILA GRUJIČIĆ
psihopomoc2012@yahoo.com

Pratite nas na Facebook-u

Psiho centar Psihomedica
https://psiho-centar-psihomedica.business.site/


Testovi

Autor teksta Radmila Grujičić - psiholog

Testovi su merni instrumenti koji pomažu stručnjacima da procene i izmere neke karakteristike svojih ispitanika koje su im važne.Postoji veliki broj različitih vrsta testova. Koji test će se koristiti pre svega zavisi od potrebe testiranja.Kada govorimo o testovima koje koriste psiholozi u svojoj praksi oni su najčešće testovi inteligencije, testovi specifičnih sposobnosti, testovi profesionalne orjentacije, testovi ličnosti, testovi za procenu razlicitih psihičkih stanja ( depresije, anksioznosti..), testovi opšte kulture, testovi za upis dece u 1. razred...Da bi se neki test koristio i da bi njegovi rezultati imali značaj trebalo bi da su testovi statistički validni i potvrdjeni. U našoj zemlji, u Srbiji, jedino se pri Drustvu psihologa i to pri Centu za primenjenu psihologiju štampaju validni testovi koje koriste naši psiholozi u svom radu.

Situacije u kojima se najčešće vrši testiranje

Testiranja se najčešće vrše pri zapošljavanju, kada se procenjuju osobine i sposobnosti prijavljenih kandidata pa se u zavisnosti od rezulatata pravi rangiranje kandidata.
Zatim pri upisu dece u prvi razred, postoji zakonska obaveza da se ucenici testiraju. U zavisnosti od postignutih razultata stručna služba škole, psiholog i pedagog vrše uredjivanje odeljenja tako da se u svakom nadje približno jednak procenat najušpesnijih, srednje uspešnih i manje uspešnih učenika.
Zatim, testiranja se vrše na razlicitim sistematskim pregledima, procena radne sposobnosti, regrutaciji. Testiranja se obavljaju u sklopu redovne psihijatrijske delatnosti pri dijagnostikovanju patoloških promena kada postoji potreba za ispitivanjima osobina ličnosti, procena sposobnosti, postojanja intrapsihičkih konlikata.Jedini profesionalno stručni da vrše testiranja i donose zaključke na osnovu testovnih rezultata jesu psiholozi.

Sva prava Zadržana Agencija 'Autentik'